Vijftien jaar ervaring op het hoogste niveau

Veel infrastructuren moeten 24/7 functioneren. Transportsystemen zijn er een goed voorbeeld van. Het zijn systemen die sterk leunen op de onderliggende ICT. Tribase is de ICT-dienstverlener die begrijpt hoe essentieel die werkende infrastructuur voor u is. We zijn specialist in mission critical systemen. Onze kennis en ervaring hebben we voornamelijk opgedaan voor niet de minste opdrachtgever: Prorail. Die expertise zetten we inmiddels veel breder in, zowel voor het management van uw IT-infrastructuur als voor het ontwerpen en inrichten van uw datacenter.

Tribase is in 2001 ontstaan als ICT-dienstverlener voor de spoorwegsector. Achter Tribase staan drie grote, ervaren moederbedrijven: Volkerrail, BAM Rail en Strukton Rail. In vijftien jaar tijd hebben we ons ontwikkeld tot specialist onder de specialisten: het in stand houden van datasystemen en datanetwerken en infrastructuur die mission critical zijn, terwijl de normale bedrijfsvoering daarvan geen hinder mag ondervinden.

Thuis in transportgerelateerde omgevingen

Die expertise zetten we voornamelijk in voor de transportbranche. We zijn actief in projecten voor meerdere partijen in de transportwereld zoals NS, Prorail, Regio Tram Utrecht, Qbuzz en het Operationeel Control Centrum Rail. Ook onze meldkamer TICC werkt voor opdrachtgevers waar een maximale beschikbaarheid van de infrastructuur voorop staat. Opdrachtgevers zijn afkomstig uit de railsector en verantwoordelijk voor wegen, bruggen, sluizen, tunnels en andere transportomgevingen.

De mensen en de middelen

Daarvoor hebben we niet alleen de expertise, maar ook de mensen in huis - van engineer tot projectleider. Specialisten die landelijk op locatie kunnen opereren: overdag, ’s nachts of in het weekend. Onze meldkamer werkt 24/7 met een eigen team centraal vanuit Utrecht. De ervaringen die we in de ene sector opdoen, komen weer van pas in andere projecten. Daarmee ontwikkelen we onze knowhow continu door. En door die brede ervaring zijn we ook snel thuis in uw eigen ICT-omgeving. Procedures en werkwijzen maken we ons snel eigen. We zijn gewend samen te werken, bijvoorbeeld met aannemers, infrabeheerders, kabelbedrijven, netwerkpartners of ICT-leveranciers.

Tribase is een bedrijf wat binnen de ICT-spoor branche niet meer is weg te denken. Zelf heb ik destijds met veel trots voor dit bedrijf mogen werken. Als zij bij projecten betrokken zijn, dan zijn ze ook echt betrokken en doen er alles aan om het project naar tevredenheid van de klant tot een goed einde te brengen. Soms denk ik wel is dat de TRI slaat op “De Drie Musketiers”, want bij Tribase heb ik altijd het gevoel dat het één voor allen en allen voor één is. Ze werken echt als team samen naar een goed eindproduct, waarbij de wens van de klant voorop staat. Al met al een prettig bedrijf om mee samen te werken, waarbij de klant nog echt koning is. 

Ditmar Laros, Netwerk consultant van DitLan Network Solutions.

Neem contact op!

Beheer en onderhoud van ICT-systemen

Meer info

Datacenter - management

Meer info

Projecten

Meer info