Dertien seinzalen Prorail zijn na renovatie weer futureproof

Prorail beschikt over dertien verkeersleidingposten (seinzalen) die gezamenlijk 7.352 wissels, 11.599 seinen over 7.050km spoor bedienen; 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dit wordt aangestuurd door treindienstleiders die de geheel geautomatiseerde treinloop monitoren en waar nodig (bijv. vertragingen of verstoringen) bij sturen. Na een renovatie onder regie van Tribase voldoen de seinzalen weer aan alle huidige én toekomstige voorschriften.

Om het alsmaar groeiende treinverkeer ook in de toekomst betrouwbaar te houden, is de afgelopen jaren het nodige geïnvesteerd in de automatiseringssystemen van Prorail. Denk daarbij aan het opbouwen van professionele datacenters, het scheiden van mens en apparatuur, het inbouwen van redundantie van kritische systemen en het structureel onderhouden van het spoor.

In opdracht van Prorail heeft Tribase in het verleden meerdere bedrijfskritische systemen succesvol geïmplementeerd en gemigreerd. Dit betrof vooral de back-end van de organisatie. Onderhand werd het tijd om ook de front-end te professionaliseren: de verkeersleidingposten. Elke verkeersleidingpost bestaat uit een seinzaal, kantoren en technische ruimtes. Omdat de winkel en dus de aansturing van de treinenloop altijd doorgaan, zijn deze posten in het verleden gefaseerd en met de tijd cosmetisch opgeknapt. Een structurele aanpassing werd daarbij dus bemoeilijkt.

Renovatie seinzalen

Daarom is het project ‘renovatie seinzalen’ opgestart. Het plan is ontstaan om elke post functioneel tijdelijk ergens anders onder te brengen en de treindienstleiders één voor één te migreren. Doel: de eigenlijke seinzaal volledig strippen en weer opbouwen conform laatste voorschriften. Dit resulteerde in een tijdelijke huisvestiging naast elke verkeersleidingspost, opgebouwd met identieke techniek en werkplekken die aansluiten op de huidige infrastructuur. Tribase heeft hierbij de regie gevoerd voor het tijdelijk omleiden van infrastructuur (zowel data als voeding) en de opbouw van identieke werkplekken voor treindienstleiders conform de voorschriften. Ook was Tribase verantwoordelijk voor het werk van diverse onderaannemers, het opstellen van de migratie- en testplannen en uiteindelijk de overdracht aan beheer, ICT-Operations (Prorail).

Ontwerpvoorschriften

Onder regie van Tribase is daarnaast de eigenlijke seinzaal geamoveerd en weer opgebouwd. Essentieel hierbij waren de ontwerpvoorschriften, zoals voeding, kabelgoot, infrastructuur en werkplekontwerpen. Bij de totstandkoming van deze ontwerpen heeft Tribase een adviserende rol gehad. Tezamen met diverse leveranciers en ICT-Operations is er een uniforme seinzalenstandaard ontstaan die op elke verkeersleidingpost in de basis is toegepast.

Voor twee van de dertien verkeersleiding posten heeft Prorail ervoor gekozen een minder ingrijpende renovatie uit te voeren. Uitgangspunten: geen tijdelijke opbouw van een identieke seinzaal en de renovatie vindt plaats tussen de normale operatie door.

Renoveren van in gebruik zijnde ruimte

Wat dit complex maakte, was dat de werkzaamheden moesten worden uitgevoerd binnen de in gebruik zijnde ruimte, zonder overlast dan wel verstoringen. Tribase heeft voor beide posten een plan van aanpak opgesteld. Enerzijds is de functionele werking gegarandeerd gebleven en anderzijds is de overlast zoveel mogelijk of in de nacht of overdag tot een minimum beperkt.

Hiervoor is de seinzaal in secties ingedeeld. Elke sectie heeft een bepaald aantal werkplekken met zijn eigen functionaliteiten, die identiek op een nog vrij sectiedeel van de seinzaal steeds weer is opgebouwd en afgebroken. Zo werd het mogelijk om de treindienstleiders van elke sectie om te loggen naar de andere sectie en deze dus vrij te maken.

In nauwe samenwerking met de bouwkundige aannemer is er een planning opgesteld en zijn de twee posten sectie voor sectie gerenoveerd. Resultaat: dertien gerenoveerde verkeersleidingposten die weer voldoen aan de laatste gestelde eisen en voorschriften die horen bij een 24/7 bedrijfskritische operatie.

Beheer en onderhoud van ICT-systemen

Meer info

Datacenter - management

Meer info

Projecten

Meer info