Tribase migreert datacenter voor treinverkeersleidingssystemen ProRail

In 2015 is ProRail geconfronteerd met een aantal ICT-storingen. Daarom heeft onderzoeksbureau Gartner in opdracht van ProRail de betrouwbaarheid van de ICT-voorzieningen onderzocht. Alle datacenters kwamen probleemloos door dit onderzoek heen. Alleen het datacenter op Kijfhoek gaf ruimte voor verbetering. Op Kijfhoek regelt ProRail het treinverkeer tussen de Rotterdamse haven en Zevenaar.

Na het onderzoek heeft ProRail besloten een geheel nieuw datacenter op te bouwen, dat weer voldoet aan de actuele ontwerpvoorschriften en verbeter- en aandachtspunten uit het rapport van Gartner. Tribase heeft de opdracht gegund gekregen om alle infrastructuur te realiseren en hardware en bedrijfskritische componenten gefaseerd en gecontroleerd te migreren. Omdat Tribase veelal werkzaam is in de datacenters van ProRail, zijn de regelgeving en procedures bekend.

Inventarisatie

Het project begon met een volledige inventarisatie van hardware, infrastructuur, energievoorziening, rackindelingen, kastopstellingen, bekabeling en patchoverzichten in het huidige datacenter. Doel: het inzichtelijk maken van de benodigde infrastructuur en de te migreren hardware naar het nieuwe datacenter. Samen met ICT-Operations – de beheerafdeling binnen ProRail - is vervolgens een programma van eisen opgesteld waaraan het datacenter aan moet voldoen.  

Overleg essentieel

Na de bouwkundige oplevering van het nieuwe datacenter heeft Tribase technische en organisatorische draaiboeken opgesteld. Hierdoor kon de hardware gefaseerd en gecontroleerd worden gemigreerd. Essentieel hierbij waren overleggen met de beherende partijen en leveranciers. Denk daarbij aan risicosessies, migratiescenario’s in combinatie met mitigerende maatregelen en de draaiboekbesprekingen.

Omdat de ‘winkel’ bij ProRail te allen tijde open dient te blijven, zijn de meeste migraties uiteindelijk in weekendnachten uitgevoerd. Zo kon de overlast tot een minimum beperkt blijven. Tribase heeft hierbij de regie gevoerd in samenwerking met diverse leveranciers. Alle systemen zijn daarbij succesvol en zonder verstoringen gemigreerd.

Ook heeft Tribase het oorspronkelijke datacenter volledig geamoveerd en is de betreffende ruimte leeg opgeleverd aan Facilitaire Zaken van ProRail.

Beheer en onderhoud van ICT-systemen

Meer info

Datacenter - management

Meer info

Projecten

Meer info