TICC, de eigen meldkamer van Tribase

TICC (Tribase Incident Controle Centrum) verzorgt en begeleidt de eerstelijns aanmelding en afhandeling van storingen voor klanten. In de totale procesketen van corrigeren tot het voorkomen van verstoringen in bedrijfskritische processen vervult TICC een sleutelrol. Vanuit onze ervaring in het railvervoer doen we dat inmiddels in alle sectoren waarin transportsystemen een cruciale rol vervullen, zoals wegen, bruggen, sluizen, tunnels en andere transportomgevingen.

Hoe werken we?

De binnenkomende storing brengen we snel en volledig in het meldsysteem in. Door goed door te vragen, kunnen we op basis van de aard en locatie van de verstoring of het incident de juiste specialist naar de plaats van de storing sturen. Dat kan bijvoorbeeld een monteur, een schoonmaakploeg of een inspecteur zijn. Tijdens het herstelproces coördineert TICC continu de communicatie met en tussen alle betrokkenen om een snelle afhandeling mogelijk te maken. In de wereld van prestatiegericht onderhoud wordt  een adequate afhandeling van een incident steeds waardevoller.

Overzicht over de gehele keten

Wat de positie van TICC zo bijzonder maakt is dat de medewerkers de gehele keten overzien die de uiteindelijke beschikbaarheid van uw infrastructuur bepaalt. We hebben een grote affiniteit met de systemen en vooral de omgeving waarover we de regie voeren. Bij het beheren van systemen monitoren we ook actief via de aanwezige beheersystemen en tools. Hierdoor kunnen storingen snel worden gevonden of worden voorkomen en in behandeling worden genomen.

Uiteindelijk vindt u alle gegevens, conform vastgestelde eisen, terug in specifieke incidentrapportages, ad hoc rapportages en maandrapportages. Deze kunnen op maat worden samengesteld en gepresenteerd. 

Waarom uitbesteden aan TICC?

  • Monitoren verloop storingsproces (uitvoeren , afhandelen en verkorten storingsherstel)
  • Gecertificeerd conform ISO 9001 – 2015 managementsysteem
  • Permanente scholing; borging van kennis en werkinstructies in eigen ontwikkeld ICT-kennis systeem
  • Flexibele organisatie, inspelen op uw processen en procedures
  • Intensieve samenwerking met meerdere marktpartijen
  • Kennis van rail, rijkswegen en algemene infrastructuurtechnieken
  • 24/7 -  365 dagen per jaar beschikbaar

Beheer en onderhoud van ICT-systemen

Meer info

Datacenter - management

Meer info

Projecten

Meer info